Historia – Nasz Założyciel

Karol Martial Lavigerie

Urodził się w Bayonne we Francji w roku 1825. Już przed święceniami w 1849 r. interesował się życiem misyjnym.

W 1863 r. został nominowany biskupem Nancy we Francji. Jako najmłodszy biskup Francji, w 1866 r. objął swój urząd w Algierii. Tym samym zrezygnował z propozycji przyjęcia tytułu Prymasa Francji. W kilku słowach przedstawił cel swojego nowego zadania:

”Algieria jest bramą otwartą przez Opatrzność na kontynent dwustu milionów dusz. I to tu przede wszystkim trzeba wypełniać apostolat katolicki.”

Lavigerie, pasterz algierskiej wspólnoty, był człowiekiem bardzo otwartym, nie tylko na potrzeby chrześcijan, ale również bardzo mocno na potrzeby tego kolonizowanego przez jego rodaków kraju. Po objęciu biskupstwa Algieru powołał do istnienia dwa zgromadzenia: Sióstr Misjonarek Afryki w 1869 r. (tzw. Sióstr Białych) i Misjonarzy Afryki.

Więcej informacji o Naszym Założycielu znajdziesz w Czytelni – Sylwetki misyjne.

 

Więcej o Algierii znajdziesz tutaj.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *