Wrzesień 2017

WRZESIEŃ 2017

Za ewangelizację: Za nasze parafie, aby ożywiane duchem misyjnym były miejscami             przekazywania wiary i dawania świadectwa miłosierdzia.  

 

POWRÓT DO KORZENI

W dzisiejszych czasach – naznaczonych wieloma podziałami, indywidualizmem nawet we wspólnotach, także tych kościelnych – trzeba powrócić do korzeni, tzn. na nowo uświadomić sobie, czym jest dla każdego wierzącego jego parafia. Z poczucia przynależności do konkretnej wspólnoty wiary rodzi się chęć przekazywania wiary i dawania świadectwa, także na polu misyjnym. Nasze parafie są jak dom duchowy. Każda parafia to korzenie duchowe człowieka wierzącego – parafianina. To tam, przez chrzest święty, człowiek rodzi się do życia wiecznego. Rodzi się dla Kościoła, dla nieba, dla Boga. Uczy się Boga. Tam kształtuje się jego tożsamość duchowa. Tam wzrasta.

ŹRÓDŁO MOCY

Bardzo lubię wracać do mojej rodzinnej parafii. Zawsze idę do kościoła parafialnego, by się pomodlić. Pojawiają się wspomnienia. Tu była I Komunia św., tu w tej ławce zawsze siedziałem na Mszy św. niedzielnej, tam siedziałem na roratach, przy tym ołtarzu była moja Msza św. prymicyjna, przy tym ołtarzu kilkadziesiąt lat wstecz mój proboszcz mówił kazania do dzieci (pamiętam je do dziś), tu przed ołtarzem stała trumna mojego ojca cztery lata temu. Przed tym tabernakulum kłóciłem się z Bogiem, tu mówiłem Mu o swoich pierwszych miłościach, wątpliwościach co do wyboru życiowej drogi, a w tym konfesjonale oddawałem Panu moje grzechy. Gdy wracam do tych chwil, miejsc, osób, które tworzyły ten duchowy dom, pojawia się wewnętrzny pokój i Boża moc, aby głosić Ewangelię aż po krańce świata.

tekst: KS. MACIEJ GÓRKA, DYR. PDM DIEC. GLIWICKIEJ
źródło: Papieskie Dzieła misyjne w Polsce

Enregistrer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *