Wolontariat na rzecz Afryki

ISTOTA

Celem grupy jest działanie na rzecz misji, organizowanie wparcia materialnego dla konkretnych miejsc, upowszechnianie wiedzy na temat kultury Afryki. Przygotowujemy wolontariuszy do wyjazdów misyjnych. Nasi wolontariusze byli już w Ghanie, Kenii i Tanzanii.

KOORDYNATOR

Koordynatorem grupy misyjnej był początkowo Marek Guzowski – wolontariusz misyjny w Ghanie (2003, razem z Katarzyną Zagrabą).
Następnie Żaneta Staniec z Kraśnika – absolwentka SGH w Warszawie, wolontariuszka misyjna (Kenia, lato 2006, Wolontariuszka Roku 2006 razem z Agnieszką Gacek)
A obecnie jest to Maria Łukowska z Zamościa, studentka prawa UMCS (Tanzania, 2007).

HISTORIA

Środowisko „Ducha” od wielu lat projektowało i realizowało działania na rzecz edukacji i pomocy misyjnej oraz rozwojowej.

Pierwszym etapem projektu misyjnego był kilkumiesięczny staż Magdaleny Rojek, lekarki po lubelskiej Akademii Medycznej, która w 2000 roku przez kilka miesięcy pomagała w hinduskim Jeevodaya w ośrodku szkolno-leczniczym dla dzieci dotkniętych trądem.

Drugi etap to misyjna podróż Katarzyny Zagraby (polonistka ze Świdnika) i inż. Marka Guzowskiego (specjalność światłowody) do Ghany, latem 2003 roku w ramach African Youth Project (organizowany przez ojców białych misjonarzy Afryki).

Także w 2003 roku w Oranie (północna Algieria) w placówce prowadzonej przez Siostry Białe Misjonarki Afryki przebywała Agnieszka Huszcz, lublinianka, teolog, związana z KSM.

Latem 2006 roku do Nairobi wyjechały Agnieszka Gacek i Żaneta Staniec. W stolicy Kenii przez trzy miesiące pracowały w slumsach i sierocińcu. Do wyjazdu przygotowywały się przez rok, uczestnicząc w zajęciach grupy misyjnej działającej przy Centrum Duszpasterstwa.

Trzy wakacyjne miesiące 2007 roku spędzili w Tanzanii Marysia Łukowska, Agnieszka Wnukowska i Paweł Cymerman, którzy pracowali z dziećmi zagrożonymi HIV/AIDS, w ośrodku Upendo Daima i ośrodku Shalom, odwiedzali też mieszkańców slumsów.

DZIAŁANIA

Głównym celem wolontariuszy jest przygotowanie się do wakacyjnych wyjazdów jako wolontariusze do krajów Afryki. Na spotkaniach zapoznają się z kulturą i historią tego pięknego kontynentu, poprzez spotkania z misjonarzami, wolontariuszami, którzy pracowali na placówkach misyjnych. Poznają problemy: sytuację kobiet afrykańskich, brak edukacji, AIDS, udział dzieci w konfliktach zbrojnych itp., aby później uwrażliwiać na nie innych.

Od ubiegłego roku wolontariusze pobierają lekcje języka suahili od s. Cecylii Bachalskiej z lubelskiej wspólnoty Sióstr Białych Misjonarek Afryki. Z siostrami grupa współpracuje ściśle na wielu frontach.

Grupa funkcjonuje także wtedy, gdy wyjazdy misyjne nie mogą dojść do skutku, skupiając się na działaniach charytatywnych, edukacyjnych i popularyzatorskich.

Wolontariusze starają się wspierać inicjatywy podejmowane w Polsce na rzecz misji i problemów, jakie dotykają kraje Afryki. Od początku istnienia Centrum Duszpasterstwa Młodzieży organizowane są zbiórki i loterie w Światowy Dzień Walki z Trądem (ostatnia niedziela stycznia).

Wolontariusze, którzy byli w Afryce, są gośćmi spotkań z młodzieżą i dziećmi (np. cykl  „Afryko-kubańskie wędrówki po Lubelszczyźnie” w listopadzie 2006 roku), biorą udział w Kongresach Misyjnych organizowanych przez archidiecezję lubelską, przygotowują wystawy a nawet wydają książki („Afryka moje marzenie” Marka Guzowskiego).

W maju 2008 roku wolontariusze przygotowali plenerowy event Noc z Afryką.
Działania misyjne stara się wspierać całe środowisko Ducha, wyrazem tego była m.in. zbiórka na rzecz ośrodka dla chłopców Kanyakine w Tanzanii, rozpoczęta jeszcze w trakcie pobytu naszych wolontariuszy w Afryce.

 

 


   Przeczytaj również:

 Studencki wolontariat misyjny

Dekalog Misjonarza (wg Papieskich Dzieł Misyjnych)

 

Enregistrer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *