Wolontariat Misyjny Sióstr Białych

– Siostro Cecylio, Zgromadzenie Sióstr Białych Misjonarek Afryki w Lublinie prowadzi wolontariat misyjny. Czy może nam Siostra opowiedzieć o nim coś więcej?
– Nasz wolontariat misyjny powstał w roku 1996 jako odpowiedź na potrzeby młodzieży, która była związana z naszym zgromadzeniem i która miała pragnienie działania na rzecz naszych afrykańskich sióstr i braci.

– Na jaki okres czasu wyjeżdżają wolontariusze?
– Nasi wolontariusze wyjeżdżają na  okres 1 miesiąca, 2 miesięcy, 3 miesięcy i 1 roku.

– A do jakich krajów ?
Są to tylko kraje afrykańskie: Ghana, Algieria, Tunezja, Tanzania, Kenia.


– Ilu do tej pory wyjechało w 
wolontariuszy?
20 wolontariuszy, w tym  1 osoba  wyjechała na wyjazd długoterminowy, zaś 19 -stu wolontariuszy na wyjazd krótkoterminowy.

– Na jakich placówkach pracują wolontariusze?
– Zawsze na placówkach Sióstr Białych Misjonarek Afryki.

– Jakiego rodzaju zadania wykonują wolontariusze na misjach?
– Wolontariusze wyjeżdżają z potrzeby serca do warunków, które najbardziej potrzebują ich służby.  Wykonują prace w sierocińcu, w świetlicach dzieci ulicy, uczą w szkołach podstawowych w slumsach, pomagają w przygotowaniu żywności ludziom potrzebującym.

– Jakie kryteria musi spełnić wolontariusz aby wyjechał na misje?
Zawsze wysyłane są osoby, które są znane zgromadzeniu, które są polecane przez zgromadzenie. Formacja naszych wolontariuszy odbywa się przez cały rok, w czasie co miesięcznych warsztatów misyjnych.

– Czy wolontariusz musi być osobą wierzącą i praktykującą?
– Tak, ponieważ wolontariusze mieszkają w Afryce we wspólnotach Sióstr Białych Misjonarek Afryki.

– Co musi sobie opłacić wolontariusz?
– Wolontariusz musi pokryć koszty przelotu, wizy i szczepionek.

– Czym jest właściwie wolontariat misyjny?– Wolontariat misyjny jest opuszczeniem swojego kraju na służbę najbardziej potrzebującym, ma na celu poprzez swoją obecność powiedzenie drugiemu człowiekowi: „Jesteś dla mnie kimś bardzo ważnym”. Wolontariat skupia wokół siebie ludzi wierzących, praktykujących, którzy naukę Chrystusa wcielają w swoje życie, aby później dzielić się nią z ludźmi potrzebującymi w Afryce.

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat wolontariatu misyjnego prowadzonego przez Siostry Białe Misjonarki Afryki?

Więcej informacji można uzyskać na warsztatach misyjnych, które odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca, najbliższe warsztaty odbędą się 13 października. Można również zadzwonić pod numer telefonu: 81 5333157 lub mailować: cbachalska@yahoo.pl

rozmowa z s. Cecylią Bachalską – Siostrą Białą – Misjonarką NMP Królowej Afryki

Enregistrer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *