Kongo: poznamy sponsorów wojny

Znakiem solidarności z Afryką nazwali biskupi Demokratycznej Republiki Konga amerykańską ustawę dotyczącą wykorzystywania tzw. „konfliktowych surowców”. Została ona przyjęta przez Kongres USA. Zobowiązuje ona amerykańskie firmy do corocznego składania w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd raportu na temat tego, czy ich produkty zawierają złoto, cynę, wolfram bądź tantal pochodzące z Konga oraz sąsiadujących z nim krajów. Jeśli firmy złożą taką deklarację, będą musiały wytłumaczyć się dokładnie ze źródła pochodzenia surowców. Nowe prawo nie nakłada jednak na nie żadnych kar za wykorzystywanie „konfliktowych surowców” muszą o tym tylko poinformować na swych stronach internetowych. W przygotowaniu nowego prawa z Kongresem współpracowała organizacja Catholic Relief Services, będąca amerykańskim odpowiednikiem Caritas.

Biskupi Konga podkreślają, że nowe prawo nie rozwiązuje wszystkich trudnych kwestii dotyczących eksploatacji surowców w Afryce, prowadzi jednak ku większej przejrzystości w tej dziedzinie. Jest to poważny problem, ponieważ zarówno amerykańskie, jak i europejskie koncerny wykorzystują „konfliktowe surowce”. Są to bogactwa, ze sprzedaży których finansowane są wojny, a ich wydobycie prowadzone jest w nieludzkich warunkach za skrajnie mizerną płacę. Właśnie z zysków płynących z eksploatacji takich surowców w Kongu, oddziały rebelianckie od lat finansują swą zbrodniczą działalność.

źródło: Radio Watykańskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *