VI Niedziela Wielkanocna, 17 maja 2009

J 15, 9-17

Można oszaleć z radości! Jestem umiłowana przez Boga! Jestem wybraną przez samego Boga! 

Jezus zaprasza mnie do miłości, nie do byle jakiej, nie do warunkowej miłości, ale do takiej jaką ON umiłował świat, do Tej jaką ON został umiłowany. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Zachowujcie moje przykazania, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. Tu nie chodzi o miłość, która szuka prezentów i pochwał, ale o miłość bezwarunkową. Jezus jest świadom, że jest umiłowany przez Ojca, Boga. On nie mówi, że kocha nas tak jak kochała go matka, Maria, czy św. Józef, nie. Jezus mówi: Jak mnie umiłował Ojciec – sam Bóg.

Szukajmy i my Tej miłości Boga Ojca do nas, do Ciebie; prośmy o poznanie i przyjęcie Jej w pokorze. Nie raz szukamy w tak różnych miejscach i na różne dziwne sposoby okruchów miłości i potem czujemy się jeszcze bardziej poranieni i niespokojni. Tutaj Bóg daje się nam, miłuje nas, nie czekaj dłużej, rzuć się w ramiona Boga i proś o łaskę przyjęcia Jego miłości bezwarunkowej, o łaskę trwania w niej.

Jezus nie zaprasza nas do miłości dla swoich korzyści, ale aby uczynić nas szczęśliwymi, aby radość w nas była i to nie koniec; ale aby ta radość była pełna! Bogu zależy na jakości naszego życia. Stworzył nas, Ciebie i mnie do radości, do przyjaźni, do współuczestnictwa w Jego miłości. 

Dlaczego jeszcze chodzisz smutna /y? 

Miłość, radość, przyjaźń nie może inaczej jak tylko rodzić owoce, dobre i trwałe. Nic nie zabraknie temu, który miłuje Boga, który Jemu zaufał i trwa w Nim. 

Zabierz, Panie, i przyjmij

całą wolność moją, 

pamięć moją i rozum

i całą mą wolę.

Cokolwiek mam i posiadam,

ty mi to wszystko dałeś – 

Tobie to, Panie, oddaję.

Twoje jest wszystko. 

Rozporządzaj tym wedle swojej woli.

Daj mi jedynie

miłość Twą i łaskę, 

bo to mi wystarczy.                     św. Ignacy z Loyola, modlitwa oddania się

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *