Rekolekcje 6-8 marca 2020

Rekolekcje 6-8 marca 2020

Pragnienia, te duże i te małe. Jak je nazwać? Jak je uporządkować? Jak Bóg mówi poprzez moje pragnienia?

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje „Czego pragniesz?” prowadzone metodą ignacjańską. Rekolekcje te są szczególnym momentem spotkania z Bogiem, który nas ukochał i który zaprasza nas do spojrzenia w głąb naszych serc. Rekolekcje będą się odbywały w atmosferze milczenia.

Data: 6 – 8 marca 2020

Miejsce: Siostry Misjonarki NMP Królowej Afryki

Lublin, ul. Chodkiewicza 9 (wejście od ul. Powstańców Śląskich 30/32)

20 – 813 Lublin

Koszt: dobrowolna ofiara

Zapisy: tel. 579 160 227 lub 81 533 31 57

mvapoland@gmail.com

Rekolekcje rozpoczynamy 6 marca (piątek) o godz. 17.00 a kończymy 8 marca (niedziela) obiadem o godz. 13.00.

Desires, big and small. How to name them? How to organize them? How does God speak through my desires?

We invite you to the retreat carried out using the Ignatian method. The retreat is
a special moment of meeting with God who loves us and who invites us to look deep into our hearts. The retreat will take place in an atmosphere of silence.

Date: March 6 – 8, 2020

Place: Missionary Sisters of Our Lady of Africa

Lublin, ul. Chodkiewicza 9 (entrance from ul. Powstańców Śląskich 30/32)

20 – 813 Lublin

Cost: according to your possibilities

Registration: tel. 579 160 227 or 81 533 31 57

mvapoland@gmail.com

The retreat begins on the 6th March (Friday) at 17.00 PM and we end on the 8th March (Sunday) with lunch at 13.00 PM.

[/tabs

Rekolekcje 22-24.03.2019

Rekolekcje 22-24.03.2019

Jakie są twoje najskrytsze pragnienia? Czego Bóg pragnie dla Ciebie i od Ciebie?

Jeśli pragniesz odkryć, jak jesteś kochana, odkryć znaki Bożej miłości w Twoim życiu poprzez medytację Słowa Bożego, zapraszamy Cię serdecznie na rekolekcje prowadzone metodą ignacjańską, w atmosferze milczenia.

Data:  od 22 do 24 marca 2019

Miejsce:         dom Sióstr Misjonarek NMP królowej Afryki w Lublinie: ul. Chodkiewicza 9, (wejście od Powstańców Śląskich 30/32)

Wiek:             od 18 do 30 lat

Koszt:             ofiara dobrowolna

Zapisy i więcej informacji: s. Gosia Popławska 511 789 076 lub 81 533 31 57,

mvapoland@gmail.com


What are your deep desires? What does God want for You and from You?

If you are longing to discover how much you are loved, to discover the signs of God’s love in your life through the meditation of the Word of God, we invite you for the Ignatian recollection  in an atmosphere of silence.

Date: from 22 to 24 March 2019

Place: House of the Missionary Sisters of Our Lady of Africa in Lublin: ul. Chodkiewicza 9, (entrance from Powstańców Śląskich 30/32)

Age: 18 to 30 years

Cost: According to your own possibility. Any offer will be appreciated

Contact, registration and more information: s. Gosia Popławska 511 789 076 or 81 533 31 57, mvapoland@gmail.com