CZERWIEC 2017

CZERWIEC 2017

CZERWIEC 2017

Intencja ogólna:Módlmy się w czerwcu za przywódców narodów, aby podjęli skuteczne działania w celu zakończenia handlu bronią, pociągającego za sobą wiele niewinnych ofiar.

 

Przeciw handlowi bronią

NIEWINNE OFIARY

Dzieciństwo to szczególny czas. Z perspektywy lat wracamy do niego jak do krainy szczęśliwości. Wypiera się to, co było złe, a chce się pamiętać tylko to, co było dobre. Dodatkowo jeszcze to, co przeżywamy w dzieciństwie, odciska swoje piętno na całym naszym życiu. Jednak nie każdy ma szczęśliwe dzieciństwo. Niektóre dzieci muszą walczyć. Wykorzystuje się dzieci do zabijania innych. To niestety pozostaje na całe życie – niszczy psychikę. Po raz pierwszy usłyszałem o problemie dzieci-żołnierzy podczas wojny w Sierra Leone, gdy byłem w seminarium. Wtedy można było wykupić jedno dziecko za 100 dolarów. W pierwszym odruchu pomyślałem, że to super akcja, bo przecież każdemu wykupionemu dziecku mogę podarować nowe życie. Przerwać walkę na froncie, zakończyć pranie mózgu, jakiemu jest poddawane i uchronić je przed przedwczesną śmiercią. Tylko 100 dolarów. Ale pieniądze nie rozwiązują problemu. To tylko ludzki środek. Potrzeba dużo więcej. Przecież na miejsce jednego wykupionego dziecka-żołnierza przyjdzie następne. Machina wojenna jest nienasycona. Zostaną porwane nowe dzieci i zmuszone do walki. Same pieniądze nie rozwiązują problemu.

NAJSKUTECZNIEJSZE ŚRODKI

Z biegiem lat zacząłem odkrywać, że Boże środki są najskuteczniejsze. Potrzeba naszej ludzkiej pracy na rzecz mediacji, wyciszania konfliktów, pojednania ludzi. To wszystko są rzeczy ważne i dobre. Jednak to w Bogu znajdujemy koniec wszelkiego zła, konfliktów i wojen. On nie tylko zakończy zło, ale wszystko wyprowadzi ku dobru.

tekst: KS. DAWID STELMACH, DYR. PDM ARCHIDIEC. POZNAŃSKIEJ
źródło: Papieskie Dzieła misyjne w Polsce

 

Marzec 2017

Marzec 2017

Marzec 2017

Za ewangelizację: Za prześladowanych chrześcijan, aby doświadczali wsparcia całego Kościoła poprzez modlitwę i pomoc materialną.

NAJBARDZIEJ PRZEŚLADOWANA RELIGIA

Jezus Chrystus powiedział swym uczniom: „Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził (…). Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować” (J 15,18.20). Obserwując współczesny świat, można bez problemu dostrzec, że Jezusowe słowa stały się proroctwem. Współcześnie, podobnie jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, w wielu miejscach świata dochodzi do dyskryminacji i krwawych prześladowań chrześcijan.

Od początku istnienia chrześcijaństwa do 2016 r. zginęło ponad 70 mln wyznawców Chrystusa. W XX w. było ich ok. 50 mln. Św. Jan Paweł II widząc tę dramatyczną sytuację, w liście apostolskim „Tertio millenio adveniente” napisał: „U kresu drugiego tysiąclecia Kościół znowu stał się Kościołem męczenników” (TMA 37). Według statystyk Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, co roku ok. 105 tys. osób ponosi śmierć męczeńską tylko dlatego, że wierzy w Jezusa Chrystusa. To oznacza, że co pięć minut na świecie ginie jedna osoba. Ta dramatyczna sytuacja ma miejsce w 23 krajach, m.in. w Syrii, Iraku, Pakistanie, Arabii Saudyjskiej, Nigerii, Sudanie.

 

BĄDŹMY SOLIDARNI Z PRZEŚLADOWANYMI

Nie bądźmy obojętni na los naszych braci i sióstr w wierze, otoczmy ich naszą modlitwą. Rand Mittri, 26-letnia chrześcijanka z Aleppo, podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie zakończyła swoje świadectwo prośbą: „Dziękuję Wam wszystkim i gorąco proszę, żebyście modlili się za nasz ukochany kraj, za Syrię”.

 

Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby doświadczali wsparcia całego Kościoła poprzez modlitwę i pomoc materialną.

 

tekst: KS. MARIUSZ TELACZYŃSKI, PKWP
źródło: Papieskie Dzieła misyjne w Polsce

Enregistrer