SIERPIEŃ 2017

SIERPIEŃ 2017

SIERPIEŃ 2017

Intencja ogólna: Módlmy się za współczesnych artystów, aby ich dzieła, owoc ich talentu, pomagały nam wszystkim odkrywać piękno stworzenia.

Posługa artystów

OTOCZENI PIĘKNEM – NIEWIDZĄCY…

„Piękno zbawi świat” – to zadziwiające zdanie Fiodora Dostojewskiego nie przestaje prowokować do refleksji. Czy rzeczywiście piękno jest konieczne do życia, co więcej – do zbawienia? Czy wobec potrzeb dzisiejszego świata pogrążonego w wojnach, dotykanego licznymi klęskami, nędzą i głodem, piękno nie wydaje się być wartością drugorzędną, wręcz zbyteczną? Cóż nam po zachwycie nad zachodem słońca, świeżością zieleni czy potęgą gór, jeśli nie mamy za co opłacić czynszu, kupić koniecznych lekarstw? Zresztą, te wszystkie troski, zabieganie, konsumistyczna mentalność sprawiają, że nawet już ich nie zauważamy. Nie dostrzegamy ani piękna natury, ani tym bardziej piękna ukrytego w człowieku, koronie stworzenia, które widać w jego oczach, tych niewinnych, dziecięcych, jak i tych zmęczonych życiem czy własnym grzechem…

BÓG ŹRÓDŁEM I CELEM

Autor Księgi Mądrości mówi nam jednak, że to właśnie piękno stworzenia naprawdę otwiera nam oczy (por. Mdr 13,5), ono może nas prowadzić do spotkania i kontemplowania już tu
i teraz Tego, który jest jego źródłem i źródłem wszelkiego dobra, prawdy, życia, naszym Ojcem, naszym Zbawieniem. Trzeba je tylko chcieć zauważać. Żyją pośród nas osoby, które przez swoją wrażliwość i szczególny dar mogą nam w tym pomagać. To na przykład artyści, którzy właśnie to co głębokie, co wymyka się słowu, potrafią uchwycić i wyrazić za pomocą koloru, formy, dźwięku, tak że obraz, rzeźba, muzyka czy inne dzieło sztuki, dotykając naszego wnętrza, może się stać okazją spotkania z samym sobą, z prawdą, a może i drogą do Boga.

tekst: S. ANNA MARIA KUREK PDDM
źródło: Papieskie Dzieła misyjne w Polsce

Enregistrer

Enregistrer

LIPIEC 2017

LIPIEC 2017

LIPIEC 2017

Intencja misyjna: Za naszych braci i siostry, którzy oddalili się od wiary, aby dzięki naszej modlitwie i naszemu ewangelicznemu świadectwu ponownie odkryli obecność Pana bogatego w miłosierdzie oraz piękno życia chrześcijańskiego. O odkrycie Boga miłosiernego

 

NIE BÓJCIE SIĘ!

Odkrycie w drugim człowieku bliźniego – brata lub siostry – jest jednym z owoców dobrze rozpoznanego i szczęśliwego powołania chrześcijańskiego, kapłańskiego, zakonnego
i misyjnego oraz trudnej, ale zawsze wdzięcznej pracy ewangelizacyjnej. Zmartwychwstały jest tego najlepszym przykładem, kiedy zwraca się do kobiet: „Nie bójcie się!” (Mt 28,10).

Dla głęboko wierzącego i żyjącego w komunii z Bogiem chrześcijanina utrata wiary bywa traumą. Inaczej mają się rzeczy z tymi, którzy w Kościele są tylko kibicami, albo jego sympatykami. Jezus nie zostawia ani jednych, ani drugich bez opieki. „Przypowieść o Dobrym Pasterzu” pokazuje, że każdy, kto się zagubił, zbłądził lub świadomie zrezygnował, jest poszukiwany, odnajdywany i niesiony na ramionach Jezusa.

WIERZCIE TYLKO!

Mojemu przyjacielowi w powrocie do wiary pomogło kilka zdań z książki ze świadectwami uzdrowień: „Nie bój się! Wierz tylko! To znaczy zdobądź się na akt wiary. Na nową wiarę. Teraz, a nie później. Teraz, a nie po śmierci. Wiedz, że Jezus zawsze budzi nadzieję wszędzie tam, gdzie się pojawi. To, co ważne dla ciebie, jest ważne i dla Niego” (o. Józef Witko, Nie bój się, wierz tylko).

Dobry Pasterz posyła nas dzisiaj, aby szukać sióstr i braci, którzy oddalili się od wiary. Święty Jakub Apostoł kończy swój list zachętą: „Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi jego duszę od śmierci i przysłoni liczne grzechy” (Jk 5,19-20).

Módlmy się za naszych braci i siostry, którzy oddalili się od wiary, aby dzięki naszej modlitwie
i naszemu ewangelicznemu świadectwu ponownie odkryli obecność Pana bogatego
w miłosierdzie.

tekst: ks. Zenon Sala
źródło: Papieskie Dzieła misyjne w Polsce

CZERWIEC 2017

CZERWIEC 2017

CZERWIEC 2017

Intencja ogólna:Módlmy się w czerwcu za przywódców narodów, aby podjęli skuteczne działania w celu zakończenia handlu bronią, pociągającego za sobą wiele niewinnych ofiar.

 

Przeciw handlowi bronią

NIEWINNE OFIARY

Dzieciństwo to szczególny czas. Z perspektywy lat wracamy do niego jak do krainy szczęśliwości. Wypiera się to, co było złe, a chce się pamiętać tylko to, co było dobre. Dodatkowo jeszcze to, co przeżywamy w dzieciństwie, odciska swoje piętno na całym naszym życiu. Jednak nie każdy ma szczęśliwe dzieciństwo. Niektóre dzieci muszą walczyć. Wykorzystuje się dzieci do zabijania innych. To niestety pozostaje na całe życie – niszczy psychikę. Po raz pierwszy usłyszałem o problemie dzieci-żołnierzy podczas wojny w Sierra Leone, gdy byłem w seminarium. Wtedy można było wykupić jedno dziecko za 100 dolarów. W pierwszym odruchu pomyślałem, że to super akcja, bo przecież każdemu wykupionemu dziecku mogę podarować nowe życie. Przerwać walkę na froncie, zakończyć pranie mózgu, jakiemu jest poddawane i uchronić je przed przedwczesną śmiercią. Tylko 100 dolarów. Ale pieniądze nie rozwiązują problemu. To tylko ludzki środek. Potrzeba dużo więcej. Przecież na miejsce jednego wykupionego dziecka-żołnierza przyjdzie następne. Machina wojenna jest nienasycona. Zostaną porwane nowe dzieci i zmuszone do walki. Same pieniądze nie rozwiązują problemu.

NAJSKUTECZNIEJSZE ŚRODKI

Z biegiem lat zacząłem odkrywać, że Boże środki są najskuteczniejsze. Potrzeba naszej ludzkiej pracy na rzecz mediacji, wyciszania konfliktów, pojednania ludzi. To wszystko są rzeczy ważne i dobre. Jednak to w Bogu znajdujemy koniec wszelkiego zła, konfliktów i wojen. On nie tylko zakończy zło, ale wszystko wyprowadzi ku dobru.

tekst: KS. DAWID STELMACH, DYR. PDM ARCHIDIEC. POZNAŃSKIEJ
źródło: Papieskie Dzieła misyjne w Polsce