„Idźcie i głoście z Maryją” – IV Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci.

„Idźcie i głoście z Maryją” – IV Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci.

„Idźcie i głoście z Maryją”
– IV Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci.

W minioną sobotę 10 czerwca miałyśmy możliwość uczestniczenia w IV Archidiecezjalnym Kongresie Misyjnym Dzieci, który odbył się
w Pliszczynie koło Lublina, pod hasłem : „Idźcie i głoście z Maryją”. Była to bardzo dobra okazja dla wszystkich dzieci zrzeszonych  w kołach Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci, aby spotkać się ze sobą i z misjonarzami pracującymi na pięciu kontynentach. Na kilka godzin teren przy klasztorze księży Sercanȯw zamienił się w różnobarwną mozaikę osób, stoisk i dekoracji, tętniącą radością i przyjazną atmosferą. Podczas mszy świętej, której przewodniczył ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW,  objęliśmy modlitwą misje  i polskich misjonarzy oraz szukaliśmy w czasie homilii odpowiedzi na pytania dotyczące głoszenia Ewangelii w naszych środowiskach. Dla nas, Sióstr Białych Misjonarek Afryki, był to dobry czas na spotkanie naszych małych i dużych przyjaciół oraz na wyrażenie naszej solidarności ze wszystkimi małymi misjonarzami z archidiecezji lubelskiej, a także z ich animatorami. Kongres można podsumować jako lokalne święto misji, otwartości i bogactwa kultur
z całego świata.

V Kongres Misyjny Dzieci – 10 czerwca 2017r.

V Kongres Misyjny Dzieci – 10 czerwca 2017r.

V Kongres Misyjny Dzieci Archidiecezji Lubelskiej odbędzie się 10 czerwca 2017 r.
(w sobotę) w Ośrodku Księży Sercanów
w Pliszczynie. Kongres jest organizowany
w ramach działalności Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci w naszej archidiecezji.
Hasło tegorocznego spotkania nawiązuje do tematu Roku Duszpasterskiego i 100. rocznicy Objawień Fatimskich: „Idźcie i głoście
z Maryją!
”.

Organizatorzy Kongresu w sposób szczególny zapraszają dzieci z ognisk misyjnych i grup kolędniczych oraz wszystkich zainteresowanych misjami, zwłaszcza uczniów szkół podstawowych. Jednym z celów Kongresu jest budzenie świadomości misyjnej, stąd formuła spotkania jest otwarta na wszystkich, którym bliski jest temat misji.

Ramowy program Kongresu:

9.30 – Powitanie uczestników Kongresu i prezentacja grup, wspólny śpiew
10.30 – MSZA ŚWIĘTA
11.30 – Posiłek oraz misyjna animacja muzyczna
12.30 – Spotkanie z misjonarzami z pięciu kontynentów
13.15 – Rozstrzygnięcie Konkursu na „Misyjny budzik”
13.30 – Scenka teatralna
14.00 – Uroczyste błogosławieństwo i rozesłanie

Wymagania dla uczestników:

  • wpisowe 5 zł od dziecka (na potrzeby organizacyjne; złotówkę przeznaczamy na zakup sprzętu sportowego dla dzieci z „Wioski dla dzieci sierot inwalidów” w Homlu na Białorusi)
  • grupa ubrana jest „misyjnie”, w określonym kolorze (żółty, zielony, niebieski, biały, czerwony) wyrażającym charakter danego kontynentu
  • zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie „Misyjny budzik”
  • nauczenie się hymnu Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci „Otwórzmy serca”

Prosimy o zgłoszenia grup do 26 maja 2017 r. (!) – na adres e-mail: misje.lublin@gmail.com

W odpowiedzi na zgłoszenie zostaną przesłane dalsze informacje: przyporządkowanie danej grupy do kontynentu (chodzi o stroje; chyba, że ktoś od razu zgłosi chęć ubrania grupy w określonej stylistyce), warunki konkursu, link odnoszący się do hymnu PDMD oraz kwestie dojazdu.

KONTAKT:

ks. Wojciech Rebeta – dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Archidiecezji Lubelskiej
tel. 506 171 997, e-mail: misje.lublin@gmail.com

źródło: www.archidiecezjalubelska.pl

Enregistrer