Siostry Misjonarki NMP Królowej Afryki i Misjonarzy Afryki na audiencji u Papieża Franciszeka

8 lutego na prywatnej audiencji z okazji jubileuszu istnienia zgromadzeń założonych przez kardynała Lavigerie Papież Franciszek przyjął członków obydwu wspólnot: Siostry Misjonarki NMP Królowej Afryki i Misjonarzy Afryki.

W swoim przemówieniu Papież Franciszek zaprosił ojców białych i siostry białe do wyrażenia w swoim braterskim i siostrzanym życiu „wierności Bożej miłości i bycia blisko Niej, do zasiania Bożej nadziei w sercach tych, którzy są zranieni, zniechęceni i czują się często porzuceni”. Przypomniał, że kiedy kardynał Lavigerie założył te dwa zgromadzenia, „miał
w sercu miłość Ewangelii i pragnienie, aby dzielić się nią z innymi”, „bądźcie wszystkim dla wszystkich”, zgodnie ze słowami św. Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian.

„Misja ad extra” jest zatem częścią waszego DNA. „Naśladując waszego założyciela, waszą pierwszą troską, waszym świętym niepokojem, jest fakt, że «tylu naszych braci żyje pozbawionych siły, światła i pociechy z przyjaźni z Jezusem Chrystusem, bez przygarniającej ich wspólnoty wiary, bez perspektywy sensu i życia» (Evangelii gaudium, 49). Jednakże w świetle drogi przebytej od czasu waszego założenia, wiecie, że głoszenie Ewangelii nie jest prozelityzmem; jest to dynamika, która prowadzi do bliskości z innymi, aby dzielić się z nimi otrzymanym darem, spotkaniem miłości, która zmieniła wasze życie i sprawiła, że postanowiliście poświęcić swe życie Panu Jezusowi, Ewangelii życia dla zbawienia świata. To zawsze przez Niego, z Nim i w Nim żyje się misją. Dlatego zachęcam was, byście mieli wzrok utkwiony w Jezusie Chrystusie, aby nigdy nie zapomnieć, że prawdziwy misjonarz jest przede wszystkim uczniem.”

źródło: www.vaticannews.va

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *