Sierpień 2018

Trzeba zacząć odważnie używać tej broni w wymiarze indywidualnym i parafialnym, modląc się, aby decyzje ekonomiczne i polityczne chroniły rodzinę jako jeden ze skarbów ludzkości.

Rodzina – jeden ze skarbów ludzkości

WOJNA O RODZINĘ

W dzisiejszym świecie toczy się – w wymiarze zarówno duchowym, jak i materialnym – wojna
z rodziną i o rodzinę. Dlaczego akurat złemu duchowi chodzi o rodzinę? Jest ona bowiem tym najświętszym naczyniem w rozumieniu biblijnym, które stworzył Bóg, aby napełnić je swoimi łaskami i spełniać przez nie swoje święte plany wobec całej ludzkości. Dziś Zły w różny sposób sięga po rodzinę, by ją zniszczyć. Jeśli uda mu się ją unicestwić, to ludzkość straci relacje
z Bogiem Ojcem.Złemu chodzi o stworzenie takiej generacji poranionych ludzi, którzy będą niezdolni do głębszej relacji z Bogiem, drugim człowiekiem i z samym sobą.

WALKA NA JEDNYM FRONCIE

Walka kultury życia z kulturą śmierci odbywa się też na płaszczyźnie ekonomii. Tworzenie warunków sprzyjających ubóstwu poprzez wykluczenie, wojny, konflikty wewnątrzrodzinne, wyzysk słabszych, to jedna z możliwości blokowania rozwoju ludzkiego i czynienia z ludzi niewolników ekonomicznych. Każdy z nas zatem jest odpowiedzialny nie tylko za swoją rodzinę, ale należąc do wspólnoty Kościoła, także za pozostałych bliźnich. Z ludzkiego punktu widzenia każdy katolik powinien angażować się społecznie czy nawet politycznie w tę batalię, walcząc
o dzieci nienarodzone, ludzi starych, niepełnosprawnych, żyjących na marginesie społeczeństwa itd.Z Bożej zaś strony mamy broń duchową: Eucharystię, post, różaniec, adorację, modlitwę, pokutę, ofiarowane cierpienie, słowo Boże.

TEKST: KS. MACIEJ GÓRKA
źródło: http://missio.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *