Projekt: „Adopcja Misjonarki”

Projekt "Adopcja Misjonarki"Nie wszyscy możemy wyjechać na misje ale każdy z nas może zrobić coś, nawet pozornie niewielkiego przez co będzie miał swój wkład w dzieło misyjne Kościoła. Jednym z takich sposobów jest udział w projekcie „Adopcja Misjonarki”. Polega on na wybraniu z listy poniżej konkretnej misjonarki Afryki i wspieraniu jej w konkretny sposób w określonym przez siebie czasie. Przykładowa deklaracja może mieć np. taką formę:

Postanawiam modlić się za siostrę …… odmawiając w jej intencji jedną 10 różańca świętego.

lub

Postanawiam wspierać ofiarą finansową siostrę …… przez jeden rok wpłacając kwotę w wysokości ……

Wymiar duchowy adopcji Misjonarki

Polega na wsparciu modlitewnym danego Misjonarza poprzez ofiarowanie modlitwy, Mszy Świętej, Różańca czy Drogi Krzyżowej w jego intencji.

Jako misjonarka w Afryce nieraz doświadczyłam wielkiej mocy modlitwy ofiarowanej w mojej intencji przez moich bliskich czy przyjaciół i tych wszystkich, którzy ofiarują swoje cierpienie za misje. Myślę, że potwierdzi to każdy misjonarz, że czasem w ”pionie” utrzymuje go tylko siła modlitwy zanoszonej przez niego samego jak i przez innych.

s. Cecylia Bachalska

Wymiar finansowy adopcji Misjonarki

Jest nierozerwalnie związany z pracą misyjną, jest konieczny do tego, aby działalność misyjna mogła być zainicjowana i kontynuowana…
Misjonarka zazwyczaj posługuje wśród ludu potrzebującego różnorodnego wsparcia finansowego i wszystkie ofiary jakie ona otrzymuje wspomagają fundusz, jakim dysponuje w bardzo konkretnej działalności apostolskiej, w którą jest zaangażowana.

Wymiar interpersonalny

Czyli innymi słowy nawiązanie relacji z konkretną misjonarką poprzez listy, e-maile, kartki okolicznościowe czy spotkania z nią w czasie jej wizyt w kraju w postaci prelekcji, pogawędki przy herbacie czy dyskusji o pracy misyjnej. Pomoże to poznać kraj i ludzi, wśród których ta misjonarka przebywa, a także ją samą, jej radości, kłopoty, różne przeżycia… Osoby sympatyzujące z daną misjonarką staną się tym samym misjonarzami w swoim własnym środowisku, bez konieczności wyjazdu gdzieś daleko…

Kto się może zaangażować?

  • osoby indywidualne
  • parafie, klasy, szkoły, zakłady
  • mieszkańcy klatki schodowej, bloku
  • rodzina, wspólnota

Zobacz również: