Projekt „Formacja misjonarek”

projekt-formacja-misjonarekKażdemu ochrzczonemu sprawa misji nie może być obca, każdy jest powołany do troski o działalność misyjną Kościoła. Tym wszystkim, którzy pragną ją okazać w konkretny sposób  proponujemy udział w projekcie „Formacja misjonarek”. Celem projektu jest objęcie szeroko rozumianą opieką sióstr w formacji w naszym zgromadzeniu. Opieka taka może mieć trzy wymiary.
Wymiar finansowy jest nierozerwalnie związany z formacją, która jest konieczna do tego, aby działalność misyjna mogła być zainicjowana i kontynuowana… Aby misjonarka mogła w sposób właściwy i godny służyć ludziom, do których zostanie posłana musi być najpierw odpowiednio przygotowana zarówno pod względem psychicznym, duchowym, teologicznym jak i językowym czy materialnym.
Wymiar duchowy polega na wsparciu modlitewnym  Siostry  poprzez ofiarowanie modlitwy, Mszy Świętej, Różańca czy Drogi Krzyżowej w jej intencji.
Wymiar interpersonalny, czyli innymi słowy nawiązanie relacji z konkretną  Siostrą Misjonarką . Zaangażować mogą się: osoby indywidualne, parafie, klasy, kluby, szkoły, zakłady, klatka schodowa, wieżowiec, rodzina, wspólnota
Wszystkich zainteresowanych finansowym wsparciem procesu formacyjnego przyszłych misjonarek prosimy o wpłaty na nasze konto:

 

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Afryki
20- 813 Lublin
ul. Chodkiewicza 9
nr konta 92124015031111000017530918 z dopiskiem Formacja misjonarek

Zobacz również: