Papieska intencja ewangelizacyjna na maj 2019

Papieska intencja ewangelizacyjna na maj 2019:
Aby dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Budowanie jedności narodów afrykańskich to kluczowy problem Czarnego Lądu. W lipcu ubiegłego roku obradowało nad tym w Etiopii dwustu biskupów Afryki Wschodniej. Stwierdzili, że w obliczu wielkich różnic kulturowych i etnicznych harmonijne współżycie wydaje się tam wręcz niemożliwe. Oprócz konfliktów zbrojnych i związanych z nimi fal uchodźców, zachowanie jedności utrudnia fakt, że wszyscy, którym zależy na wyzysku naturalnych bogactw Czarnego Lądu, celowo pogłębiają istniejące podziały. W takich okolicznościach świadectwo chrześcijan żyjących wiarą ponad podziałami etnicznymi i kulturowymi jest niezwykle ważne.

Afryka to drugi pod względem wielkości kontynent ziemi. Zamieszkuje go 1/7 mieszkańców globu. Jest to kontynent młody, gdyż połowa Afrykanów nie ukończyła 18 lat. Na ostatnim synodzie poświęconym młodzieży, który obradował w Watykanie w październiku ubiegłego roku, przedstawiciele Afryki zwracali uwagę, że problemem tego kontynentu nie są pustoszejące kościoły i młodzież odchodząca od Boga, jak w Europie. Prawdziwe wyzwanie
w Afryce polega na tym, że nie ma tam możliwości zapewnienia wszystkim chętnym dostępu do katechezy i sakramentów. Stąd konieczność angażowania się ogółu wierzących w przekaz wiary, gdyż tylko Chrystus może przemieniać ludzkie serca i pomagać żyć ponad konfliktami. Papież Franciszek, który w 2015 roku odwiedził Kenię, Ugandę i Republikę Środkowoafrykańską,
w marcu bieżącego roku Maroko, a we wrześniu pojedzie do Mozambiku i na Madagaskar, prosi nas o modlitwę, aby dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności. Każdy przykład wybaczenia krzywd, nieszukania zemsty gdy doświadczyło się rażącej niesprawiedliwości, czy powrotu na tereny, z których w zagrożeniu wojną trzeba było uciekać, jest znakiem nadziei. Modlić się o to trzeba tym bardziej, że w twardej rzeczywistości Afryki są to czyny wręcz heroiczne.

Text: ks. Józef Polak SJ
Źródło: https://www.ampolska.co

Zobacz również:
Papieska intencja ewangelizacyjna na styczeń 2020: Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do
Módlmy się, aby każdy kraj podjął konieczne kroki, by jego priorytetem stała się przyszłość ludzi
Módlmy się, aby na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *