Niedziela Ad Gentes

Tradycyjnie już II niedziela Wielkiego Postu jest obchodzona w Polsce jako Dzień Modlitwy, Postu
i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku zwracamy uwagę na to, że „Gdzie misjonarze – tam nadzieja”.

Docierają do nas codziennie straszne informacje ze świata: wojny, kataklizmy, akty terrorystyczne, niesprawiedliwość i przemoc goszczą na pierwszych stronach gazet i w serwisach informacyjnych.
Są jednak i dobre wiadomości, które nie są krzykliwe i nie epatują złem. Chcemy dziękować Bogu za świadectwo miłosierdzia chrześcijańskiego, które daje nadzieję ubogim i potrzebującym wsparcia duchowego i materialnego w krajach misyjnych. Misjonarze są świadkami nadziei, która nie przemija oraz budowniczymi lepszej przyszłości. Dają świadectwo miłosiernej, delikatnej i czułej miłości Boga. Dołączmy do nich, wypełniając nasz obowiązek chrzcielny bycia uczniami-misjonarzami. Pomóżmy misjom modlitwą, ofiarowanym cierpieniem oraz ofiarami, które pozwolą misjonarzom pełnić posługę miłosierdzia.

W 2016 r. Dzieło Pomocy „Ad Gentes” dofinansowało 169 projektów ewangelizacyjnych, medycznych, edukacyjnych i charytatywnych polskich misjonarek
i misjonarzy w krajach misyjnych, głównie w Afryce i Ameryce Łacińskiej
na kwotę 150 000 euro.  Są to konkretne gesty solidarności, braterstwa i miłosierdzia wobec ubogich i potrzebujących wsparcia. Te dzieła budzą nadzieję na lepszy świat. Są wyjściem na peryferie egzystencjalne, do tych, którzy cierpią z powodu ubóstwa
i wykluczenia.
Konferencja Episkopatu Polski w dn. 22-24 września 2005 r. postanowiła, że ofiary zbierane do puszek w II Niedzielę Wielkiego Postu są przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Polski
ds. Misji.

Dzieło Pomocy „Ad Gentes”

Enregistrer

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *