Na świecie

Posługujemy w 28 krajach Świata
w tym 15 krajach w Afryce.

Pracujemy:

w służbie zdrowia

w pracy duszpasterskiej
i społecznej

Prowadzimy dialog
z wyznawcami innych religii,
w sposób szczególny
z muzułmanami

w edukacji

Wspólpracujemy w zwalczaniu nowych form niewolnictwa we współczesnym świecie (handel ludźmi, praca dzieci)