Życie jest najlepszym darem

Życie jest najlepszym  darem; reszta jest dodatkiem. Przysłowie suahilijskie ze wschodniej i środkowej Afryki.
„Podstawową wartością dla światopoglądu afrykańskiego jest życie samo w sobie. Ta „siła witalna” określana jest jako obfite życie, pełnia życia. Wiele opowieści o codziennym życiu w Afryce ukazuje humor, żywotność i kreatywność ludzi i ich kultury. Afrykańczycy z reguły przyjmują życie takim, jakie jest, bez użalania się nad sobą. Starają się przezywać swoje życie jak najlepiej, pomimo codziennych zmagań, szerzących się chorób i częstokroć surowych warunków środowiskowych. Odczuwają Bożą obecność w swoim życiu i są optymistami. Równocześnie istotną część afrykańskiego światopoglądu stanowi śmierć. Wiele przysłów, mitów, opowieści ludowych i pieśni mówi o śmierci, często koncentrując się na przemijalnym charakterze życia. nikogo nie wyróżnia, jest powszechna i ostatecznie zażąda każdego. Ten nacisk na pełnię życia znamienny jest dla afrykańskich chrześcijan. W niektórych częściach Afryki Jezus określany jest jako „Ten, od którego płynie wszelkie życie” lub „Pra –  przodek”. To drugie określenie odzwierciedla afrykańską wiarę w ciągłość życia, która obejmuje jeszcze nie narodzonych, żyjących oraz „żyjących zmarłych”. Ceniona jest „siła witalna” życia, jednak ostatecznie śmierć nie oddziela całkowicie zmarłych od żyjących. Oto zatem smak afrykańskiego życia”.
„Pewnego razu w Afryce- historyjki mądrościowe”,  Wybór i opracowanie Joseph G. Healey, Wydawnictwo WAM,  Kraków 2007, str.21

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *