118 rocznica śmierci założyciela naszego Zgromadzenia

26 listopada nasze Zgromadzenie oraz Zgromadzenie Ojców Białych obchodzi 118 rocznicę śmierci kardynała Lavigerie – założyciela naszych Zgromadzeń. Karol Martial Lavigerie urodził się w Bayonne we Francji w roku 1825. Już przed święceniami w 1849 r. interesował się życiem misyjnym.
W 1863 r. został nominowany biskupem Nancy we Francji. Jako najmłodszy biskup Francji, w 1866 r. objął swój urząd w Algierii. Tym samym zrezygnował z propozycji przyjęcia tytułu Prymasa Francji. W kilku słowach przedstawił cel swojego nowego zadania:
”Algieria jest bramą otwartą przez Opatrzność na kontynent dwustu milionów dusz. I to tu przede wszystkim trzeba wypełniać apostolat katolicki.”
Lavigerie, pasterz algierskiej wspólnoty, był człowiekiem bardzo otwartym, nie tylko na potrzeby chrześcijan, ale również bardzo mocno na potrzeby tego kolonizowanego przez jego rodaków kraju. Po objęciu biskupstwa Algieru powołał do istnienia dwa zgromadzenia: Sióstr Misjonarek Afryki w 1869 r. (Sióstr Białych) i Misjonarzy Afryki. Zawsze był wierny wobec Stolicy Apostolskiej. Zmarł w 1892 roku, w wieku 67 lat.
Kardynał Lavigerie napisał:
Pokochajcie Afrykę
za jej krwawe blizny niewolnictwa,
za jej krzyki boleści,
dochodzące z najdalszej przeszłości

Pokochajcie Afrykę
niegdyś chrześcijańską,
pokochajcie za jej wielkich ludzi,
za jej świętych.

Pokochajcie Afrykę
nawet jeśli cierpicie,
pokochajcie ze wszystkimi jej plemionami,
którym pewnego dnia
uda się złączyć w jeden lud.

Pokochajcie Afrykę
z jej pamiątkami, legendami,
z jej tradycyjną tolerancją i wiarą,
z Jej stoickim spokojem,
dzięki któremu trwa niewzruszona.

Patriarchowie ukochali ją aż do kamieni Syjonu,
które dla nich były symbolem nadziei.
Podążając za ich przykładem
w Afryce umiłowałem wszystko:
Jej przeszłość, przyszłość
Jej góry, ziemię i jej niebo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *