Maj 2017

Intencja ewangelizacyjna na maj:
Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.

Pojednanie, sprawiedliwość i pokój to kluczowe słowa Synodu Biskupów dla Afryki, który obradował w Rzymie w 2009 r. Jego owocem jest adhortacja Benedykta XVI Africae munus o Kościele w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju, ogłoszona dwa lata później. Wskazuje ona duszpasterskie priorytety na Czarnym Lądzie. Najpierw podkreśla potrzebę pojednania z Bogiem i bliźnimi, gdyż tylko Kościół pojednany może pełnić posługę jednania wobec innych. Na tym natomiast opiera się promocja pokoju i sprawiedliwości.

Podpisując ten dokument, Benedykt XVI apelował: Nigdy nie należy się zniechęcać w szukaniu dróg pokoju! Pokój jest jednym z najcenniejszych dóbr! Aby go osiągnąć, należy mieć odwagę pojednania, które bierze się z przebaczenia, z woli rozpoczęcia na nowo wspólnego życia, z solidarnej wizji przyszłości, z wytrwałego pokonywania trudności (Benin, 19 XI 2011). Wyraził wówczas przekonanie, że ludzie pojednani, żyjący w pokoju z Bogiem i bliźnimi, mogą skuteczniej szerzyć w społeczeństwie sprawiedliwość. Z kolei sama adhortacja zachęca afrykańskich chrześcijan, by z determinacją podejmowali drogę świętości, otwarci na działanie Ducha Świętego. W ten sposób stawać się będą apostołami pojednania, sprawiedliwości i pokoju
(nr 171).

Obecnie papież Franciszek prosi nas o modlitwę w intencji tych najważniejszych dla Kościoła w Afryce spraw. Modlimy się o dar profetycznego świadectwa dla tamtejszych braci i sióstr, na wzór Jezusa miłosiernego. Równocześnie sami uświadamiamy sobie, że i w naszym kraju mamy dość waśni, że i nam marzą się pojednanie, sprawiedliwość i pokój. Uwaga: ani Afrykańczycy, ani my nie mamy na to szans bez miłosierdzia.

tekst: ks. Józef Polak SJ
źródło:http://www.ampolska.co/art-1874-Wyjasnienie-papieskiej-intencji-AM-maj-2017.htm

Enregistrer

Zobacz również:
Módlmy się, aby Kościół w Chinach trwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności. Mimo
Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy ludzi, był słyszany
Papieska intencja ewangelizacyjna na styczeń 2020: Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *