Maski Czarnej Afryki

Maski afrykańskie postrzegamy zazwyczaj jako godne podziwu dzieła sztuki, których walory estetyczne są odmienne od europejskich kanonów piękna. Nie są one jednak przedmiotami pozbawionymi życia. Nadają sens rytuałowi, biorą udział w wielkim spektaklu, wypełnionym muzyką, śpiewem i barwnymi strojami tancerzy. Maska jest personifikacją ducha, nadnaturalnego bytu, istoty ludzkiej lub zwierzęcej, która czuwa nad życiem całego plemienia. Sprawia, że to, co pochodzi ze świata wyobraźni, staje się realne i możliwe. Dlatego, człowiek który nosi maskę, traci nie tylko twarz i  własną indywidualność, ale także postać ludzką i całkowicie identyfikuje  się z duchem w niej ukrytym…więcej>>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *