Kontakt

ZGROMADZENIE SIÓSTR MISJONAREK NMP KRÓLOWEJ AFRYKI

 (SIOSTRY BIAŁE)

ul. Chodkiewicza 9  (wejście od ul. Powstańców Śląskich 30/32)

20-813 Lublin

tel. +48 81 533 31 57

e-mail do wspólnoty: siostrymisjonarki@siostrybiale.org

wioska

Bank Pekao S.A. V O. w Lublinie
Nasz numer konta: 92 1240 1503 1111 0000 1753 0918

Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
Z darem modlitwy, Siostry Misjonarki NMP Królowej Afryki