IV Krajowy Kongres Misyjny

IV KRAJOWY KONGRES MISYJNY 12-14 czerwca 2015 r.

 

Szczegółowy program znajduje się w gazecie „Pomagamy misjom” (str. 2) oraz do wydrukowania (najbardziej aktualna wersja): www.misje.pl – tu znajdują się wszelkie informacje oraz materiały pomocnicze.

Zgłoszenia z Archidiecezji Lubelskiej do udziału w spotkaniach w Warszawie:

Konferencja naukowa na UKSW (12.06.2015) – ks. Wojciech Rebeta; e-mail: misje.lublin@gmail.com; tel. 506 171 997 (w terminie do 15 maja).

Stacja dziecięca (13.06.2015; hala „Torwar”) – należy zgłosić grupę wypełniając formularz wchodząc na stronę: http://stacjadzieci.missio.pl/ (lub: www.missio.org.pl/dzieciom-misji); informację o zgłoszeniu także przesłać na adres: misje.lublin@gmail.com. Zapisy na autokar z Lublina: Agata Skraińska (grupa misyjna przy kościele Świętego Ducha w Lublinie); e-mail: agatkamb@o2.pl; tel. 785 724 106. Szczegóły dotyczące miejsca i godziny odjazdu podane będą w informacji zwrotnej podczas zgłoszenia.

Stacja młodzieżowa (13.06.2015; bazylika Najświętszego Serca Jezusowego) – Zgłoszenie i zapisy na autokar z Lublina: Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie; e-mail: biuro@duch.lublin.pl; tel. 81/532 13 95 (w terminie do 15 maja). Szczegóły dotyczące miejsca i godziny odjazdu podane będą w informacji zwrotnej podczas zgłoszenia.

Stacja dorosłych (13.06.2015; Warszawa, kościół Wszystkich Świętych)  – Zgłoszenie i zapisy na autokar z Lublina: ks. Ryszard Podpora; e-mail: rpodpora46@gmail.com lub ks. Wojciech Rebeta; e-mail: misje.lublin@gmail.com; tel. 506 171 997 (w terminie do 15 maja). Wyjazd: 13.06; parking przy Caritas (Al. Unii Lubelskiej 15) godz. 6.00 (od 5.30 będzie podstawiony autobus); samochody prywatne można zostawić na parkingu.

Każda osoba wyjeżdżająca na Kongres winna zgłosić ten fakt z uwagi na potrzebę przygotowania w Warszawie odpowiedniej liczby materiałów kongresowych i posiłków. Są one gratisowe, podobnie jak i udział w spotkaniach jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie we własnym zakresie koszy podróży (jadący autokarem organizowanym przez ks. R. Podporę na stację dorosłych płacą za przejazd w obie strony tylko 5 zł).

DZIEŃ KONGRESOWY 13 CZERWCA ? ODBYWA SIĘ W DIECEZJACH I PARAFIACH

Jest on organizowany samodzielnie przez każdą parafię i środowisko duszpasterskie.

W katedrze lubelskiej o 11.30 Msza św. pod przewodnictwem bpa R. Karpińskiego.

W przygotowaniach mogą służyć: książka na temat Kongresu zawierająca konferencje i scenariusze katechez, przesłana już wcześniej do każdej parafii oraz materiały, które nadejdą: czytanki majowe, komunikat KEP ds. Misji, plakat i materiały liturgiczno-homiletyczne. Do Wydziału Katechetycznego zostanie przesłany scenariusz scenki misyjnej.

Na szczególną uwagę zasługuje Konspekt spotkania z parafialną radą duszpasterską (załączony wraz z listem od bpa Jerzego Mazura, przewodniczącego KEP ds. Misji).

Kongres jest z założenia skierowany do wszystkich wiernych. Potrzeba zatem zaangażowania możliwie jak najszerszej reprezentacji różnych grup, ruchów, wspólnot, jak i osób niezrzeszonych.

Propozycje do wykorzystania: homilia/katecheza okolicznościowa; dyskusja merytoryczna członków parafialnej rady duszpasterskiej i liderów/przedstawicieli różnych grup i wspólnot na temat: jak możemy umisyjnić parafię?; prezentacja zaangażowania misyjnego (co już robimy w parafii i co jeszcze chcemy); spotkanie z misjonarzem; zorganizowanie: wystawy, kiermaszu, występów muzycznych/wspólnych śpiewów, scenki teatralnej, nabożeństwa misyjnego, ewangelizacji na ulicach, konkursu (na piosenkę, strój misyjny, wiersz, relację z kraju misyjnego, itp.), pokazu filmowego, degustacji potraw z krajów misyjnych, nauki hymnu kongresowego, przeglądu działalności Papieskich Dzieł Misyjnych (np. przedstawiając akcję: Adoptuj Misyjnych Seminarzystów AdoMis -zob. http://adomis.missio.org.pl), itp.

 

PROGRAM

IV KRAJOWEGO KONGRESU MISYJNEGO

                                                                                                                                                                                 12-14 CZERWCA 2015

 

Organizatorem Kongresu jest Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskie Dzieła Misyjne. Hasło Kongresu brzmi: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”. Patronem Kongresu jest św. Jan Paweł II, największy Misjonarz współczesności. Kongres potrwa trzy dni.

 

KONFERENCJA NAUKOWA NA UKSW, AULA JANA PAWŁA II,
UL. DEWAJTIS 5, WARSZAWA ORAZ MSZA ŚW. W KATEDRZE

WARSZAWSKO-PRASKIEJ, 12 VI 2015

 

Godz.  9.30 – Słowo Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. Stanisława Dziekońskiego

Godz.  9.40Powitanie i wprowadzenie w tematykę obrad, bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Godz. 10.00Aktualność misji ?Ad Gentes?, kard. Fernando Filoni, Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, Rzym

Godz. 10.50Odpowiedzialni za misje, abp Henryk Hoser SAC, biskup warszawsko-praski

Godz. 11.15  Animacja i współpraca misyjna, bp Jan Piotrowski, biskup kielecki

Godz. 11.45 – dyskusja

Godz. 12.30  obiad

Godz. 14.00 Panel dyskusyjny ?Odnowić zapał misyjny?

Grupa I:  Jak umisyjnić struktury Kościoła w Polsce?, moderator ks. dr Franciszek Jabłoński, Gniezno

Grupa II: Nowe spojrzenie na misje „ad Gentes”, moderator o. prof. dr hab. Jarosław Różański UKSW, Warszawa

Grupa III: Nowe formy współpracy i integracja środowisk misyjnych, moderator
o. dr Konrad Keler SVD

Grupa IV: Rola i miejsce Papieskich Dzieł Misyjnych w posłudze misyjnej Kościoła
w Polsce,
moderator ks. prał. dr Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM

Grupa V: Problematyka misyjna w przygotowaniu do kapłaństwa. Czy
w Seminariach jest miejsce na formację misyjną przyszłych duszpasterzy?
moderator ks. mgr Stanisław Wojdak, WSD Tarnów

Grupa VI: Osoby konsekrowane w służbie misjom, moderatorka s. Elżbieta Sołtysik SSPC

Grupa VII: Misjonarze świeccy, rodzina, wolontariusze, moderatorka p. Barbara Uszko-Dudzińska

Grupa VIII: Misyjność w ruchach i stowarzyszeniach kościelnych. Członkowie podmiotem ewangelizacji, animacji i współpracy misyjnej, moderator ks. mgr Jerzy Limanówka SAC

Grupa IX: Rola katechezy w kształtowaniu świadomości misyjnej katechizowanych. Co katecheta może uczynić dla animacji misyjnej? moderator p. Aneta Rayzacher- Majewska, UKSW, Warszawa

Grupa X: Zaplecze finansowe i materialne misji, moderator ks. dr Krzysztof Czermak, Tarnów

 

Godz. 18.00Msza św. w katedrze św. Floriana pod przewodnictwem
abp Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce

Godz. 21.00 – Apel Jasnogórski z Częstochowy pod przewodnictwem
bp Adama Szala, biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej

 

 

DZIECIĘCA STACJA KONGRESOWA

WARSZAWA, ?TORWAR?, UL. ŁAZIENKOWSKA 6A, 13 VI 2015 R.

 

Godz. 9.30 – recepcja

Godz. 10.00 – rozpoczęcie

                           Spotkanie z kard. Fernando Filonim

Godz. 10.30 – Msza św. pod przewodnictwem bpa Rafała Markowskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej

Godz. 11.30 – spotkania z misjonarzami, warsztaty w krużgankach Torwaru ? część I

(czas na posiłek i zabawy)

Godz. 12.00 – musical „Jonasz”

Godz. 13.00 – spotkania z misjonarzami w krużgankach Torwaru – część II

Godz. 13.30 – misyjny różaniec

ok. godz. 14.30 – zakończenie

 

 

MŁODZIEŻOWA STACJA KONGRESOWA

BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO, 
WARSZAWA, UL. KAWĘCZYŃSKA, 13 VI 2015 R.

 

Godz. 10.00-10.15 -Bazylika na Kawęczyńskiej – zawiązanie wspólnoty

Godz. 10.15-11.15 – Program ewangelizacyjny – Koncert Darka Malejonka

Godz. 11.15-11.30 – Konferencja: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, ks. Adam Parszywka SDB

Godz. 11.30-12.15 – Świadectwa Misjonarzy (fideidonum, misjonarz, misjonarka)

Godz. 12.15-13.15 – Występ zespołów Misyjnych (1 lub 2 zespoły z Afryki lub Ameryki Południowej) ? Spotkanie z kard. Fernando Filonim

Godz. 13.15-14.15 – Obiad

Godz. 14.15?15.45 – Młodzi dla Misji (prowadzi ks. Maciej Makuła SDB
+ wolontariuszka)

Godz. 15.45-16.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

Godz. 16.00 – Przejazd na Plac Grzybowski

Godz. 18.00 – Msza Święta na placu Grzybowskim (kościół Wszystkich Świętych)

Godz. 19.30 – Procesja z Krzyżem i Ikoną – Znakami ŚDM do Bazyliki Świętego Krzyża

Godz. 20.00 – Po dojściu do Bazyliki  Świętego Krzyża  – „Wieczór Chwały”

Godz. 21.00 – Apel Jasnogórski

 

 

STACJA KONGRESOWA DOROSŁYCH

PLAC GRZYBOWSKI,  KOŚCIÓŁ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH,

WARSZAWA, 13 VI 2015 R.

 

Godz. 8.30-10.00 – rejestracja uczestników

Godz. 10.00-10.30 – zawiązanie wspólnoty

Godz. 10.30-11.00 – Konferencja: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody?. Aktualność misji „ad gentes” w III tysiącleciu, O. Jan Jacek Stefanów SVD

Godz. 11.00-11.30 – świadectwa misjonarzy (3 x 10 min)

Godz. 11.30-12.00 – przerwa

Godz. 12.00-12.30 – „Misyjne mosty” – świadectwa misjonarzy przez internet (3 x 10 min)

Godz. 12.30-13.00 – Konferencja: Misje odnawiają Kościół. Odnówmy zapał misyjny, ks. dr Grzegorz Wita, Katowice

Godz. 13.00-13.30 – 3 krótkie filmy misyjne

Godz. 13.30-15.00 – przerwa obiadowa

Godz. 15.00-15.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w różnych językach

Godz. 15.15-15.30 – Śpiewy misyjne

Godz. 15.30-16.30 – Wkład polskich misjonarzy w miejscowy Kościół i kultury oczami podróżnika, Szymon Hołownia

Godz. 16.30-17.00 – przerwa

Godz. 17.00-17.30 – Nabożeństwo misyjne z Litanią do Serca Jezusowego

 

Godz. 18.00 – Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem kard. Fernando Filoniego; homilię wygłosi kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski.

 

            Po Mszy Św. procesja z Krzyżem i Ikoną – Znakami ŚDM do Bazyliki Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu 3. Następnie adoracja i Apel Jasnogórski.

 

 

NIEDZIELA KONGRESOWA W ARCHIDIECEZJACH I DIECEZJACH,

14 VI 2015 R.

 

Godz. 7.00 – Msza św. telewizyjna z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Krakowie-Łagiewnikach pod przewodnictwem ks. bp Andrzeja Jeża, biskupa tarnowskiego

Godz. 9.00 – Msza św. radiowa z Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie pod przewodnictwem ks. bp. Jerzego Mazura SVD, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, biskupa ełckiego

Godz. 13.00 – Msza św. transmitowana przez „Telewizję Polonia”
z Poznańskiej Fary – Bazyliki Kolegiackiej pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
i metropolitę poznańskiego

 

We wszystkich archidiecezjach i diecezjach w Polsce Msza św. kongresowa pod przewodnictwem pasterzy archidiecezji i diecezji. W parafiach Msze św. kongresowe i festyny misyjne.

 

 

Zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *