Grudzień 2017

POKOLENIE DZIADKÓW

Zapewne wielu z nas potwierdzi, że w procesie dojrzewania w wierze ważną rolę odegrały nasze babcie i nasi dziadkowie. Ich przykład, wierność chrześcijańskiej tradycji i te przekazywane nam upomnienia, czasem przyjmowane z „młodzieńczym buntem”, ostatecznie jednak wpisały się
w nasze odkrywanie Chrystusa i wybór Jego drogi. Czy jednak tak naprawdę jesteśmy świadomi, że osoby starsze mogą – dzięki swojemu autentycznemu świadectwu i zaangażowaniu
– przekazać, utrwalić, a czasem zachować skarb wiary?

BABCIE NA WITRAŻU

Pięknie pokazuje to historia kilku podeszłych w latach kobiet, mieszkających na terenach zachodniego Kazachstanu. W latach reżimu sowieckiego to one uczyły katechizmu i modlitw. Dbały o to, aby potomkowie zesłańców i ofiary prześladowań rosyjskich, a potem radzieckich pielęgnowali katolickie tradycje i zwyczaje. W opinii wielu tamtejszych uczniów Jezusa, to dzięki ich bohaterskiej postawie w tej części dawnego ZSRR przetrwała wiara, Ewangelia, Kościół. Aby to upamiętnić, ich podobizny znalazły się na jednym z witraży w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Atyrau.

Mając w pamięci ich życie, posługę i heroizm, prośmy, aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość
i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.

TEKST: KS. TOMASZ ATŁAS, DYR. KRAJOWY PDM
źródło: http://missio.org.pl/

Zobacz również:
Módlmy się, aby każdy kraj podjął konieczne kroki, by jego priorytetem stała się przyszłość ludzi
Módlmy się, aby na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową,
Czerwiec 2019 - Módlmy się  o świętych kapłanów, aby pochłaniała ich miłość do Boga i

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *