Grudzień 2017

POKOLENIE DZIADKÓW

Zapewne wielu z nas potwierdzi, że w procesie dojrzewania w wierze ważną rolę odegrały nasze babcie i nasi dziadkowie. Ich przykład, wierność chrześcijańskiej tradycji i te przekazywane nam upomnienia, czasem przyjmowane z „młodzieńczym buntem”, ostatecznie jednak wpisały się
w nasze odkrywanie Chrystusa i wybór Jego drogi. Czy jednak tak naprawdę jesteśmy świadomi, że osoby starsze mogą – dzięki swojemu autentycznemu świadectwu i zaangażowaniu
– przekazać, utrwalić, a czasem zachować skarb wiary?

BABCIE NA WITRAŻU

Pięknie pokazuje to historia kilku podeszłych w latach kobiet, mieszkających na terenach zachodniego Kazachstanu. W latach reżimu sowieckiego to one uczyły katechizmu i modlitw. Dbały o to, aby potomkowie zesłańców i ofiary prześladowań rosyjskich, a potem radzieckich pielęgnowali katolickie tradycje i zwyczaje. W opinii wielu tamtejszych uczniów Jezusa, to dzięki ich bohaterskiej postawie w tej części dawnego ZSRR przetrwała wiara, Ewangelia, Kościół. Aby to upamiętnić, ich podobizny znalazły się na jednym z witraży w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Atyrau.

Mając w pamięci ich życie, posługę i heroizm, prośmy, aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość
i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.

TEKST: KS. TOMASZ ATŁAS, DYR. KRAJOWY PDM
źródło: http://missio.org.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *