Spotkanie Przyjaciół Sióstr Misjonarek

Spotkanie Przyjaciół Sióstr Misjonarek

Przyjaciele Sióstr Misjonarek

Serdecznie zapraszamy na spotkanie grupy przyjaciół naszego zgromadzenia. Grupa
„Przyjaciół Sióstr Misjonarek” spotyka się systematycznie od 2014 roku raz w miesiącu. Jest to czas przeznaczony na modlitwę, poznawanie duchowości i charyzmatu naszego zgromadzenia, dzielenie się wiarą
i zaangażowanie na rzecz Afryki.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 11 listopada 2018r. o godz.12.00 w naszym domu na ul.Powstańców Śląskich 30/32 w Lublinie. Rozpoczynamy Mszą Świętą.

Zapraszamy rodziny, osoby indywidualne, które chciałyby dołączyć do tej wspólnoty!

Sobota misyjna 10.11.2018r.

Sobota misyjna 10.11.2018r.

ZAPRASZAMY

WSZYSTKICH CHĘTNYCH
na SOBOTĘ MISYJNĄ
10 listopada 2018

do domu SIÓSTR MISJONAREK
NMP KRÓLOWEJ AFRYKI
– SIÓSTR BIAŁYCH

 

W PROGRAMIE:

09 : 00 -10 : 00    Dzielenie się Słowem Bożym

10: 00 – 10: 45     Temat dnia – dyskusja

10 : 45 -11 : 00    Przerwa/poznanie siebie nawzajem/ogłoszenia

11 : 00 – 13: 00   Jeruzalem, Rwanda i inne kraje – świadectwa i prezentacja  Koła Misjologicznego im.dr Wandy Błeńskiej z Poznania (AKM)

13: 15 – 14: 30     Wspólny posiłek i mycie naczyń

14: 30 – 15: 15     Koronka do Bożego Miłosierdzia z refleksją

15: 15 – 16: 15     Warsztat/rozmowa

Czekamy na Was!

Intencja papieska na listopad 2018

Intencja papieska na listopad 2018

Módlmy się, aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Człowiek, jako stworzenie rozumne, jest powołany do wieczności, do niebiańskiej wspólnoty z Bogiem i wszystkimi świętymi. Żyjąc na ziemi, człowiek stopniowo uczy się nie tylko tego co widzialne, ale poznaje również to co niewidzialne – dzięki swej rozumnej duszy, dzięki temu, co Biblia nazywa „sercem”, dzieci uczą się języka prawdy, miłości, ludzkiego dobra itd. Jednak najważniejszy jest ten Język, którym mówi do nas Bóg, a jest to Język Logosu – Wcielonego Syna Bożego, Pana Jezusa. Człowiek, także małe dziecko, rozumie w sobie dostępny sposób ten Język, bo choć Pan Jezus jest w Niebie, to do wszystkich Bóg kieruje Ducha Świętego, Ducha Miłości, którego otwarci na Boga ludzie przyjmują w sakramencie bierzmowania. Ten Język Boga zawiera w sobie nieskończone Prawdy i przepełniony jest nieskończoną Miłością, wyrażającymi się w Sercu Pana Jezusa; jest to Język katolicki – skierowany do wszystkich, a jego depozytorem jest nasz Kościół święty.

Dobrze jednak wiemy, z zewnętrznego i wewnętrznego doświadczenia, że Bóg ma wrogów. Są nimi ci, którzy żyją w grzechach śmiertelnych, którzy świadomie i dobrowolnie nie zachowują Bożych lub Kościelnych przykazań. Wrogowie Boga nie mówią Językiem Pana Jezusa – oni nie żyją Prawdą, Miłością, Dobrem i Miłosierdziem, płynącymi z Boga. Grzesznicy kierują się nienawiścią, fałszem, zdradą, zabójstwem i wszystkimi innym piekielnymi okropnościami; ich „językiem” jest przemoc niosąca śmierć.

Wielu dobrych ludzi nie jest przygotowanych do sprostania o własnych siłach grzesznikom czyniącym zło – ulegającym pokusom płynącym z „języka” zła, przemocy, oręża, śmierci; do tego trzeba mieć specjalne powołanie, które miało tak wielu świętych męczenników. Jednakże każdy z nas może modlić się do Boga, aby zatwardziali grzesznicy używający „języka” oręża, nawrócili się – poznali swoją opłakaną sytuację, wyznali swoje grzechy, zadośćuczynili skrzywdzonym i wrócili do łaski Bożej oraz życzliwego traktowania bliźnich. Do ich nawracania kieruje się Język Serca Bożego, dlatego ci, którzy znają ten Język, mają Bożego Ducha i łaskę uświęcającą, nie ustają również w ludzkim dialogu dobroci, mającym na celu – w miarę możliwości – pomoc każdemu człowiekowi, także temu całkowicie zagubionemu.

tekst: ks. Robert Janusz SJ

źródło: http://www.ampolska.co/