Grudzień 2017

Grudzień 2017

POKOLENIE DZIADKÓW

Zapewne wielu z nas potwierdzi, że w procesie dojrzewania w wierze ważną rolę odegrały nasze babcie i nasi dziadkowie. Ich przykład, wierność chrześcijańskiej tradycji i te przekazywane nam upomnienia, czasem przyjmowane z „młodzieńczym buntem”, ostatecznie jednak wpisały się
w nasze odkrywanie Chrystusa i wybór Jego drogi. Czy jednak tak naprawdę jesteśmy świadomi, że osoby starsze mogą – dzięki swojemu autentycznemu świadectwu i zaangażowaniu
– przekazać, utrwalić, a czasem zachować skarb wiary?

BABCIE NA WITRAŻU

Pięknie pokazuje to historia kilku podeszłych w latach kobiet, mieszkających na terenach zachodniego Kazachstanu. W latach reżimu sowieckiego to one uczyły katechizmu i modlitw. Dbały o to, aby potomkowie zesłańców i ofiary prześladowań rosyjskich, a potem radzieckich pielęgnowali katolickie tradycje i zwyczaje. W opinii wielu tamtejszych uczniów Jezusa, to dzięki ich bohaterskiej postawie w tej części dawnego ZSRR przetrwała wiara, Ewangelia, Kościół. Aby to upamiętnić, ich podobizny znalazły się na jednym z witraży w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Atyrau.

Mając w pamięci ich życie, posługę i heroizm, prośmy, aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość
i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.

TEKST: KS. TOMASZ ATŁAS, DYR. KRAJOWY PDM
źródło: http://missio.org.pl/

Sobota misyjna 09.12.2017r.

Sobota misyjna 09.12.2017r.

ZAPRASZAMY

WSZYSTKICH CHĘTNYCH
na SOBOTĘ MISYJNĄ
9 grudnia 2017
, o godz. 9.00
do domu SIOSTR MISJONAREK
NMP KRÓLOWEJ AFRYKI
– SIÓSTR BIAŁYCH

 

 

W PROGRAMIE:

9.00 Lectio divina
10.00 Przerwa na kawę
10.30 Zabawy integacyjne
11.00 Polska- świadectwo Państwa Danuty i Krzysztofa Topolanów
12.30 Pytania, ogłoszenia, itp.
13.15 Obiad
14.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15 Warsztaty plastyczne/ rozmowa indywidualna

Czekamy na Was!

Enregistrer

125 rocznica śmierci kardynała Lavigerie

125 rocznica śmierci kardynała Lavigerie

125 lat temu zmarł kardynał Lavigerie – założyciel naszego zgromadzenia – Sióstr Misjonarek NMP Królowej Afryki (Siostry Białe) oraz Zgromadzenia Misjonarzy Afryki (Ojców Białych). Przypadająca dziś rocznica śmierci naszego założyciela była dla nas okazją do dziękczynienia Bogu za dar życia tego wielkiego człowieka, który
z pasją i zaangażowaniem głosił Chrystusa i walczył o prawa najmniejszych. Kardynał Karol Lavigerie jako arcybiskup Algieru
i Prymas Afryki, ale przede wszystkim jako człowiek walczył przeciwko handlowi niewolnikami. Podróżując po europejskich stolicach, starał się zmusić rządy państw do zwiększenia wysiłków przeciw temu procederowi.

W dzisiejszej Eucharystii, sprawowanej w domu Ojców Białych, wzięli także udział kapłani ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich oraz Stowarzyszenia Konsolata. 

 

Enregistrer

Enregistrer