IV Krajowy Kongres Misyjny.

W dniach 12-14 czerwca 2015 roku, w Warszawie odbędzie się IV Krajowy Kongres Misyjny.
W jego ramach odbędzie się sympozjum misjologiczne na UKSW. Celem Kongresu jest także ożywienie świadomości misyjnej wszystkich członków Kościoła w Polsce, „przebicie się” z problematyką misyjną do duszpasterzy i wiernych (animacja misyjna parafii), budzenie powołań misyjnych, nawiązanie trwałej współpracy środowisk misyjnych oraz zintensyfikowanie form pomocy duchowej i materialnej dla misyjnej działalności Kościoła oraz polskich misjonarzy i misjonarek. więcej informacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *