Animacja w KUL

25 kwietnia nasze zgromadzenie wzięło udział w prezentacji stoisk misyjnych w KUL. Wraz ze zgromadzeniem  Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi i Braćmi Kapucynami w godzinach przedpołudniowych budziłyśmy świadomość misyjną w środowisku akademickim poprzez przybliżanie naszej pracy misyjnej a także ekspozycję sztuki afrykańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *