Dziękujemy!

Bardzo serdeczne podziękowania składamy dla Kleryckiego Koła Misyjnego WSD w Siedlcach, które przez cały Wielki Post rozprowadzało kartki.  Dochód z ich sprzedaży w wysokości 850 złotych przeznaczony został na wsparcie jednego z naszych projektów. Dziękujemy wszystkim klerykom, którzy zaangażowali się w pomoc misjom w Afryce – niech dobry Bóg odda każdemu według jego potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *