Biskupi Afryki i Europy apelują o solidarność

O znalezienie „nowych dróg solidarności” przy wychodzeniu ze światowego kryzysu zaapelowali do polityków biskupi Afryki i Europy, zgromadzeni w Abidżanie na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Wystosowali oni w tej sprawie list do prezydenta Francji, który od 12 listopada przewodniczy grupie G20, skupiającej najbardziej rozwinięte państwa świata. Ich przywódcy spotkali się w dniach 11 – 12 listopada w Seulu.
Zwracając się do Nicholasa Sarkozyego biskupi wskazali, że podejmowane na szczycie G20 decyzje mają decydujące znaczenie dla „przyszłości pokoju na świecie”. Dlatego ważne jest zdanie sobie sprawy z własnej odpowiedzialności za „autentyczny rozwój człowieka na całej Ziemi”.

Mówiąc o wychodzeniu ze światowego kryzysu hierarchowie obu kontynentów podkreślili, że nie można się tu ograniczać do ratowania walut i zasobów finansowych państw, lecz trzeba doprowadzić do zdecydowanego i szczerego zaangażowania we wspieraniu ludzi i narodów nie cieszących się wzrostem, charakteryzującym silne gospodarki.

Zauważyli, że wiele państw Azji i Ameryki wchodzących na światowy rynek wymiany handlowej, zanotowało ostatnio niezwykły rozwój. Taką samą szansę należałoby dać innym krajom, które bez niej zostaną wydane na łup „anarchicznej konkurencji”, rodzącej bezrobocie i korupcję, szczególnie w Afryce.

Biskupi wskazują, że „dzika eksploatacja zasobów naturalnych pozbawia tradycyjne gospodarki możliwości rozwoju”. „Zachowywanie części ludzkości w stanie zubożenia, zależności i rozpaczy” powoduje poczucie frustracji, zagrażając tym samym solidarności, sprawiedliwości i pokojowi.

Zdaniem hierarchów wzrost gospodarczy kierujący się wyłącznie dążeniem do zysku i materialnej rentowności nie może zagłuszać wolności religijnej i wolności sumienia. Poszanowanie praw człowieka nie podlega bowiem negocjacji ze względu na interesy polityczne lub ideologiczne.

Powołując się na wypowiedzi papieży z minionych 50 lat biskupi Afryki i Europy zwracają uwagę, że pokój na świecie zależy od rozwoju społecznego. Proszą Ducha Sprawiedliwości i Prawdy, aby natchnął przywódców do znalezienia nowych dróg solidarności.

Seminarium biskupów afrykańskich i europejskich nt. „Nowa sytuacja misji ad gentes. Wymiana księży i pracowników duszpasterskich i formacja” trwa w Abidżanie w dniach 10 – 14 listopada. Współorganizatorami spotkania są Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE) oraz Sympozjum Konferencji Biskupich Afryki i Madagaskaru (SECAM). Bierze w nim udział ok. 40 osób, reprezentujących episkopaty europejskie i afrykańskie, urzędy watykańskie i instytucje solidarnościowe. Wśród uczestników jest po 10 biskupów z każdego kontynentu, w tym bp Wojciech Polak z Gniezna jako delegat CCEE ds. powołań. Obradom współprzewodniczą wiceprzewodniczący CCEE kard. Josip Bozanić z Zagrzebia i arcybiskup Abidżanu, Jean – Pierre Kutwa.

źródło: ekai.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *