Konferencja o dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim

ms, 2010-09-30
 

Dialog chrześcijańsko muzułmański będzie tematem spotkań przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 października na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Organizatorem konferencji popularno-naukowej „Dialog chrześcijańsko – muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia  i wyzwania.” jest Pracownia Języka i Kultury Arabskiej UMK we współpracy z Instytutem Dialogu „Dunaj” .Została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pana Piotra Całbeckiego oraz Prezydenta Miasta Torunia, Pana Michała Zaleskiego.
Inicjatywa wpisuje się w podejmowane przez różne instytucje działania o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i społecznym, promujące dialog między cywilizacjami i religiami oraz współpracę międzynarodową opartą na tolerancji i uznaniu unikalności wkładu różnych kultur i religii w rozwój ludzkości, co prowadzić ma do zbliżenia chrześcijaństwa i islamu oraz przezwyciężenia stereotypów wynikających z wzajemnej nieznajomości. Jej celem jest zatem propagowanie idei dialogu międzyreligijnego, przedstawienie genezy i historii dialogu pomiędzy chrześcijaństwem i islamem, analiza zasad konstruktywnego dialogu pomiędzy tymi wyznaniami, omówienie zagrożeń i wyzwań, jakie stoją przed owym dialogiem u progu XXI wieku.
W programie konferencji znajdzie się szereg spotkań z orientalistami, kulturoznawcami, religioznawcami, politologami, historykami i reprezentantami innych dyscyplin naukowych związanych z tematem, w tym z wybitnymi przedstawicielami polskiej i zagranicznej (USA, Niemcy, Rosja) sceny naukowej i znawcami problematyki dialogu chrześcijańsko – muzułmańskiego (Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Muzułmański Związek Religijny. Jednym z punktów programu będzie koncert muzyki poważnej w wykonaniu Camerata Vladislavia dedykowany Janowi Pawłowi II, który odegrał szczególną rolę na płaszczyźnie dialogu chrześcijańsko – muzułmańskiego.
Miejsce konferencji: Wydział Filozoficzny UMK Collegium Maius, ul . Fosa Staromiejska 3, sala nr 307 im. Prof L. Kolankowskiego.

źródło: ekai.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *