1888-2013 : 125 rocznica kampanii kardynała Lavigerie przeciw niewolnictwu

Jestem człowiekiem i moje serce buntuje się przeciwko niesprawiedliwości wobec innych. Jestem człowiekiem i moim pragnieniem jest to, aby ludzie oddali mi wolność, godność i święte więzy rodzinne. Pragnę, aby oddano synom i córkom tej nieszczęśliwej rasy rodziny, godność i wolność. (Kościół Jezusa w Rzymie, 23 grudnia 1888 r.)

125 lat temu wybrzmiał w Europie oskarżycielski krzyk przeciw niesprawiedliwości jaką jest niewolnictwo w Afryce. Był to krzyk, który przejmował i przerażał wszędzie tam gdzie dotarł. Wydał go człowiek, który urodził się w 1825 roku w Bayonne we Francji i założył nasze zgromadzenie ? kardynał Karol Lavigerie. Po założeniu dwóch placówek misyjnych na terenie pustyni saharyjskiej w Algierii w 1872 i 1875 roku, kardynał stanął w obliczu problemu handlu niewolnikami. Przez relację odkrywców Livigstone?a y Cameron?a, listy, dzienniki Misjonarzy Afryki, Lavigerie poznaje rozmiary tego ?haniebnego handlu”, który pozbawia tak wielu Afrykańczyków wolności i godności. Postanawia działać na rzecz zakazu handlu niewolnikami. Poznaje okrucieństwo handlarzy, którzy rujnują domostwa, okaleczają i mordują dla żądzy łupu, poznaje cierpienie mężczyzn, kobiet i dzieci skrępowanych łańcuchami w czasie długich marszów w karawanach.
Kardynał na próżno próbuje zachęcić rządy chrześcijańskich państw, aby włączyły się w walkę o zaprzestanie tego okrutnego procederu. Przekonany jednak o dużym wpływie jaki opinia publiczna może wywrzeć na rządzących państwami, w 1888 roku rozpoczyna wielką kampanię przeciw niewolnictwu, kampanię  informującą całą Europę o tragicznej sytuacji, w której znajdują się tysiące ludzi.
Lavigerie poświęca się całkowicie uświadamianiu świata o okrucieństwie jakim jest niewolnictwo, które dotyka Afrykańczyków. 1 czerwca 1888 roku w Paryżu rozpoczyna wielką kampanię, a jego głos zostaje usłyszany we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Belgii. Zwraca się do wszystkich, bez względu na wyznanie. Jak sam mówi, nie zwraca się tylko do wiary, ale też do rozsądku i sprawiedliwości oraz do umiłowania wolności, która jest dobrem najwyższym każdego człowieka.
Pisze artykuły do gazet i listy, organizuje sieć narodowych i lokalnych fundacji, aby wesprzeć konkretne akcje. Wszędzie, gdzie się pojawi, porusza opinię publiczną siłą swych słów potwierdzanych świadectwem podróżników i misjonarzy. Efektem podjętych działań było ustanowienie kontroli morskiej na wschodnich brzegach Afryki.
Pomimo krytyki w niektórych kręgach, kampania kardynała Lavigerie odniosła wielki sukces i przyczyniła się do znacznych postępów w walce z niewolnictwem. Szacuje się, że dzisiaj po obaleniu niewolnictwa przez Deklarację Praw Człowieka w 1948 roku oraz  Konwencję z 1956 roku, która zakazuje ?niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz innych podobnych praktyk?, na świecie jest ok. 27 milionów niewolników.
Upamiętnienie 125 rocznicy rozpoczęcia walki z niewolnictwem jest okazją dla naszych zgromadzeń Misjonarzy i Misjonarek Afryki, aby działać wspólnie z innymi grupami i osobami, które w XXI wieku walczą przeciwko współczesnym formom niewolnictwa obecnym na całym świecie pod różnymi nazwami : handel ludźmi, wykorzystywanie pracowników, wykorzystywanie seksualne oraz istniejące do tej pory przymusowe małżeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *